Adres:

ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 14
35-509 Rzeszów